Biobased Bijenhotel

Met het biobased bijenhotel van Circulus wordt de biodiversiteit gestimuleerd aan de hand van het duurzame materiaal, dat bestaat uit bermgras en gerecycled plastic. Het bijenhotel kan op meerdere manieren vormgegeven worden, bijvoorbeeld meerdere cassettes. Op het dak is er de mogelijkheid om te kiezen voor een sediumdak. Hierdoor ontstaat er een insectenhotel en krijgen meerdere dieren ondersteuning.

Waarom bijenhotels

Het biobased bijenhotel biedt bijen meer nestgelegenheid. In Nederland kent 358 soorten wilde bijen. Meer dan de helft van deze soorten is sterk bedreigd. Dit is een slecht teken, want deze bijen zijn enorm belangrijk voor onze voedselvoorziening. 80% van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door de wilde bijen en andere bestuivende insecten. Ook een meerderheid van onze wilde plantensoorten heeft de bestuiving van de bij nodig.

Wilde bijen zijn cruciaal voor onze voedselketen en het behouden van natuur en biodiversiteit. De grootste bedreiging van de bij is het gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Deze bijenhotels bieden diverse nestgelegenheden aan verschillende soorten wilde bijen.

Sociaal gefabriceerd

De bijenhotels van Circulus worden sociaal duurzaam gefabriceerd. Onze sociale partners integreren mensen in de samenleving door hun werk aan te bieden. Samen maken wij het mogelijk dat mensen volwaardig aan het werk kunnen, daar waar het hen op eigen kracht (nog) niet lukt.

Voordelen biobased bijenhotel

De planken van het bijenhotel zijn 100% circulair en bestaan uit bermgras vezels en gerecycled plastic. Daarnaast wordt er per bijenhotel met twee cassettes zo’n 200 kg CO2 vastgelegd. Het materiaal heeft een lange levensduur en is onderhoudsvrij. Door het gebruik van onder andere bermgras krijgt het materiaal een natuurlijke uitstraling.

Referenties