Reststromen

Reststromen circulair maken

Het doel van Circulus is om natuurvezel en kunststof afvalstromen daadwerkelijk circulair te maken. Dit doet wij door toegevoegde waarde te creëren vanuit deze stromen door middel van het produceren van biobased materialen. In onze bedrijfsfilosofie is de circulaire keten leidend en het gevolg hiervan zijn de biobased producten. Deze biobased producten zijn als het ware het ‘voertuig’ waardoor de afval- en reststromen vrij kunnen bewegen binnen de aaneengesloten schakels in de keten.

Om de circulaire keten impact te laten maken werken wij met een breed pallet aan verschillende afval- en reststromen. Denk bij de natuurvezelkant aan (berm)gras, riet, olifantengras (Miscanthus), afvalhout. En vanuit de kunststof kant werken wij met de verschillende plastic afvalstromen zoals PE, PP, HDPE, LDPE, EPS. Etc., maar ook bijvoorbeeld ‘oude’ kunstgrasveld vezels.

Gerecycled kunststof

Binnen ons productieproces gebruiken wij enkel kunststof afvalstromen die een laagwaardige toepassing zouden krijgen zoals thermische recycling (verbranding) voor de productie van biobased producten. De kunststof stromen zijn het bindende component van de biobased producten.

Ook het kunststof component is een essentieel onderdeel van het composiet materiaal. Tijdens het productieproces worden de natuurvezels ingekapseld door het kunststof. Door deze inkapseling worden de natuurvezels beschermd door de weersinvloeden waardoor de vezels niet of nauwelijks degenereren. Dat betekent ook dat de vezels goed blijven bij het essentiële recyclingproces binnen het Bio Based Supply productieproces. Ook blijft door de inkapseling de CO2 in de natuurvezel gevangen en kan deze niet vluchten. Hierdoor worden de composiet materialen een CO2 opslagbuffer.

Er zijn diverse type kunststoffen die toepasbaar zijn binnen het productieproces. Dit kan tevens uw eigen aangeleverde kunststof reststroom zijn zodat er op deze manier een circulaire keten wordt opgezet.

Natuurvezel

Wij werken met een divers pallet aan natuurvezel restromen en zijn gespecialiseerd om vanuit bermgras hoogwaardige vezels te produceren en toe te passen. Veel natuurvezels die wij toepassen komen bij onderhoud en beheer van de openbare ruimte vrij.

Deze afval- en reststromen worden veelal verwerkt bij de compostering wat een kostbare methode is. Deze stroom kunnen wij hoogwaardig toepassen en waarde aan toevoegen. Binnen ons circulaire proces worden de natuurvezels mechanisch verkleind tot een gedefinieerde en toepasbare vezel. Vervolgens zijn deze natuurvezel toepasbaar binnen ons extrusie productieproces.