Biobased Reflectorpalen

De biobased reflectorpalen van Circulus stralen een groen en duurzaam uiterlijk uit voor het straatbeeld. Deze planken bestaan uit een combinatie van bermgras en gerecycled plastic. Het gras is niet een willekeurige vulstof voor de kunststof, maar vormt een soort wapening die extra sterkte toevoegt aan het eindproduct.

Door het gebruik van deze reflectorpalen komt het vrijgekomen bermgras terug in de berm, maar dan als plank.

Het gebruik van bermgras

Bij het beheer en onderhoud van onze wegen denken we na over duurzaamheid en circulariteit. Denk hierbij aan het anders omgaan met grondstoffen en materialen, verminderen van CO2 uitstoot en het voorkomen van aantasting aan het milieu. Op dit moment wordt er gewerkt met bermgras. Dit gras komt vrij bij het maaien van de bermen en kent een eigen karakter. Door het gras te laten drogen krijgt het de eigenschappen die nodig zijn voor het maken van onder andere reflectorplanken.

Daarnaast kan de cirkel niet beter rond als bij dit product; Het gras uit de bermen, terug als reflectorpaal in de bermen. Hierdoor is de meerwaarde van het gras meteen terug te zien.

De voordelen van biobased reflectorpalen

De reflectorpalen zijn 100% circulair. Wanneer een reflectorpaal beschadigingen heeft opgelopen, kan deze volledig gerecycled worden. Daarnaast wordt er per reflectorpaal zo’n 4,5 kg CO2 vastgelegd. Aangezien er veel reflectorpalen langs wegen worden geplaatst, loopt dit flink op. De reststromen die zijn toegepast kennen nog geen hoogwaardige toepassing. Circulus ziet deze reststromen juist als grondstoffen.

Specificaties

  • De standaardafmetingen van de reflectorpaal is 120 x 10 x 3 centimeter.
  • De reflectorpaal heeft een natuurlijk uiterlijk en is in meerdere kleuren te verkrijgen.
  • Het materiaal is bestendig tegen weersinvloeden. Het materiaal gaat niet rotten en behoudt zijn kwaliteiten.