Circulaire Kantplanken

De biobased vleermuizenkast van Circulus is gemaakt van bermgras en gerecycled kunststof. Dit zorgt ervoor dat het product niet alleen voor biodiversiteit zorgt, maar ook bijdraagt aan het verminderen van de CO2-uitstoot.

De vleermuizenkast is in twee uitvoeringen beschikbaar; voor de clustersoort en de spletensoort

Waarom vleermuizenkasten

Vleermuizen zijn geen knagers die in staat zijn om een verblijf te maken. Vleermuizen houden zich voornamelijk in boomholtes en in spleten. Doordat we steeds meer bomen kappen, komt er in sommige streken een dringend woningtekort voor deze diersoort. De laatste jaren wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar vleermuizen, omdat deze strikt beschermde dieren zijn in Nederland. Per seizoen heeft deze diersoort andere eisen voor een verblijfplaats. Dit komt door bepaalde klimaatomstandigheden. De biobased vleermuizenkast helpt om een tijdelijke seizoen verblijf te creëren.

Eikenprocessierups bestrijding

Naast dat de kool- en pimpelmezen de eikenprocessie rupsen opeten, eten de vleermuizen de vlinders die hier uit komen op. Zo heeft een vleermuizenkast niet alleen een meerwaarde voor de biodiversiteit, maar ook voor de bestrijding van de eikenprocessierups.

Voordelen

Naast dat de vleermuizenkasten bijdragen aan biodiversiteit en het bestrijden van de eikenprocessierups, heeft het nog meerdere voordelen. Het materiaal bestaat uit een combinatie van bermgras en gerecycled plastic. Deze reststromen krijgen in het materiaal een meerwaarde. Het is een grondstof voor Circulus. Daarnaast is het materiaal circulair en kan volledig worden gerecycled.