Circulaire Kantplanken

De circulaire kantplanken zijn de oplossing om rubberkorrels op het kunstgrasveld te houden. De planken worden langs het veld gemonteerd aan de hand van een specifiek ophangingssysteem. Dit systeem is toe te passen bij de realisatie van nieuwe sportvelden, maar ook op bestaande hekwerken. Er is zelfs de mogelijkheid om reclameborden er op aan te sluiten.
Het materiaal bestaat uit een combinatie van bermgras en gerecycled kunstgras.

Waarom kantplanken

De beheerders van kunstgrasvelden bij sportclubs zijn wettelijk verplicht om de verspreiding van rubberkorrels tegen te gaan. Deze partijen moeten ervoor zorgen dat het niet buiten het veld in de bodem of via straatkolken in het oppervlaktewater terechtkomt. Bovendien voldoen kantplanken aan de adviezen van de verschillende instanties waaronder de VACO/RecyBem, de VSG en de BSNC, om de verspreiding van infill materiaal tegen te gaan.
Onze kantplanken bestaan uit een combinatie van twee reststromen; bermgras en gerecycled kunstgras. Deze kenden nog geen hoogwaardige toepassing. Door het toe te passen in onze kantplanken komt hier een betere oplossing voor. De planken zijn bovendien volledig recyclebaar; na gebruik kunnen ze weer opnieuw worden ingezet als grondstof (bijvoorbeeld voor nieuwe kantplanken).
Kortom, de kantplanken zijn niet alleen circulair maar dragen ook bij aan een verantwoorde beheersing van het infill materiaal op uw sportveld.

De voordelen van circulaire kantplanken

De planken zijn 100% circulair en bestaan uit bermgras vezels en gerecycled kunstgras. Daarnaast wordt er per veld zo’n 1.000 kg CO2 vastgelegd. De kantplanken zijn op elk type hekwerk te monteren en de flexibele rubberen strip sluit goed aan op elk type verharding. De kantplank is uitvoerbaar met een profiel voor de bevestiging van reclameborden. Het aluminium dat wordt toegepast is voor meer dan 80% gerecycled.